اخبار و رویدادها

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

در صنعت روغن کشی تکنیک های متعددی جهت استخراج به کار گرفته می شود که استخراج به روش پرس سرد و روش حلال(تصفیه) ، از معمول ترین برای روغن کشی روغن های گیاهی هستند.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

درست است که روغن فرابکر نقط دود پایین تری نسبت به سایرانواع روغن دارد (نقطه دود به دمایی گفته می شود که روغن شروع به دودکردن با  بوی نامطبوع میکند) اما این روغن، خالص ترین شکل نوع روغن است ودرطی فرایند تولید از مواد شیمیایی و گرما برای استخراج آن استفاده نمی شود.